Skip to content

Internationale Kannerdag zu Ettelbréck

Den 20. November 2023 ass och zu Ettelbréck den Internationale Kannerdag geféiert ginn. D‘Kanner aus dem Fondamental hunn gemeinsam mat der UP Foundation an dem Service d‘enfance Projeten ausgeschafft fir ze léieren wat Kannerrechter sinn an ewéi déi Rechter gelieft kënnen ginn.

Een Projet, den och an Zukunft eng grouss Bedéitung soll behaalen 🙌 🔵 Dir kënnt wieklech stolz sinn op äeren Projet. En ass absolut gelong!

Am Link fannt dir nach een flotten Zesummeschnëtt vun der Ettelbrécker Gemeng vum Projet:

Beitrag deelen